MBA-debacle


Als de coronacrisis iets leert is het wel het totale intellectuele failliet van de MBA, de zogenaamde Masters of Business Administration die worden gegeven aan business schools en die aspirant-managers doorlopen om het dieventaaltje van de manager te leren. Het is een uit de VS overgewaaid gedrocht dat generaties Europese managers voorgoed heeft verknald en de bijl aan de wortel van het Rijnlands model heeft gelegd.

Lees verder →

Ewald Engelen


Digitaal geld van de centrale bank hoeft niet (wit)gewassen te worden


Geld is vies. Letterlijk. Empirisch onderzoek (ook hier en hier) laat zien dat verschillende vormen van bacteriën, virussen en schimmels op onze biljetten en munten leven. Deze mogelijkheid om ziektes over te brengen is vooral nu met de COVID-19 pandemie relevant, omdat hier al duizenden mensen wereldwijd aan overleden zijn.

Lees verder →

Aleksandar Simić


Graag ook een lockdown voor coronaschulden


Door Arjo Klamer en Mark Sanders

De vorige economische crisis is opgelost met meer schuld. Bedroeg die wereldwijd in 2008 100 biljoen dollar, nu is dat 180 biljoen. Die schuld maakt mensen en bedrijven kwetsbaar bij onverwachte tegenslag. Dat blijkt nu. Toch gaat in reactie op de coronacrisis de kredietkraan weer vol open. Dit zal de schuldenlast verder doen toenemen, waardoor op termijn huishoudens, ondernemers en wellicht ook landen kopje onder kunnen gaan. Daarom is nu een andere aanpak nodig. Bijbelse plagen vragen om bijbelse oplossingen. Het is tijd voor een jubilee, tijd voor afbouw van de schuld.

Lees verder →

Arjo Klamer


Opinie: Nederland moet Europese aanpak via noodfonds stimuleren, niet eurobonds


Door Arnoud Boot en Dirk Schoenmaker

Het coronavirus laat zien hoezeer ons leven is verbonden met dat in andere landen. Door wat vier maanden geleden op een Chinese vismarkt gebeurde, is nu de Europese samenleving vrijwel geheel stil komen te liggen. Hoezeer we de Nederlandse steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers ook toejuichen, juist nu is pan-Europese backing van zwakkere landen cruciaal. 

Lees verder →

Arnoud Boot


Geldlessen II


Een loterij organiseren. Met een heuse reclamecampagne, korting voor een straatje en prijzen als een week lang een heuse bodyguard. Maar ook het aanbod van snoep, koek en speelgoed ging in Februari 2020 in Utrecht-Oost fors omhoog. Allemaal het gevolg van onconventioneel monetair beleid.

Lees verder →

Mark Sanders


Stel geldscheppingswinst centraal in monetair beleid


Door Bas Dommerholt, senior-toezichthouder Autoriteit Financiële Markten en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

Na een decennium van negatieve rentes en kwantitatieve ­verruiming is er nog altijd geen spoor van de gewenste inflatie, en wordt het monetaire beleid in de politiek steeds vaker ter discussie gesteld. Het uitkeren van geldscheppingswinst zou een oplossing kunnen bieden. In het huidige beleid wordt deze winst, die de centrale bank maakt wanneer ze geld schept, op de balans aangehouden.

Lees verder →

Bas Dommerholt


De coronatest voor de eurozone


COVID-19 zal de nieuwe financiële architectuur van de eurozone testen. Sinds de eurocrisis zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) en de Outright Monetary Transactions (OMT) van de ECB. OMT is de bazooka die de ECB heeft ontwikkelt, maar nog nooit hoefde te gebruiken, nadat Mario Draghi in 2012 beloofde “alles te doen wat nodig is om de euro te redden”. De vraag is nu of beleidsmakers bereid zijn deze instrumenten te gebruiken.

Lees verder →

Rens van Tilburg


Maak het milieubeleid onderdeel van de volgende miljoenennota


De overheid investeert vele middelen in het klimaatbeleid. De samenhang in de plannen is echter zoek en de ordelijke afweging in het kabinet en het parlement is beperkt. Juist op het gebied van klimaatbeleid is samenhang essentieel. Zo zijn er meerdere transities nodig die uiteindelijk bijdragen aan een beter klimaat.

De overgang naar een circulaire economie hangt bijvoorbeeld samen met de energietransitie. En naast de energiesector speelt ook de overgang naar duurzame landbouw een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. De complexiteit van het klimaat pleit bovendien voor een structurele aanpak van het milieubeleid. Zowel samenhang als een structurele aanpak kunnen worden bereikt door het milieubeleid op te nemen in de jaarlijkse begrotingscyclus, waarin de Miljoenennota centraal staat.

Lees verder →

Dirk Schoenmaker


Hoe tracking technologie bij kan dragen aan de circulaire economie


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Tracking-Value-Launch-Whitepaper-740x370.png

Het volgen van producten (zoals bijvoorbeeld een telefoon), waaronder het monitoren van de identiteit, locatie en onderhoudsstaat van de individuele componenten of producten, kan de economische levensduur van producten verlengen. Dit heeft tal van voordelen voor bedrijven. Dit en meer blijkt uit de nieuwe resultaten die vandaag gepubliceerd werden door de Community of Practice (CoP) van Allen & Overy, Avery Dennison namens de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants), Circularise, Circle Economy, Everledger, Fairphone, Rabobank, Schiphol Group en Sustainable Finance Lab.

De CoP onderzocht de voordelen van tracking technologie voor assets voor circulaire Product-as-a-Service modellen, met als doel de complexiteit van het beheren van circulerende assets weg te nemen. De CoP selecteerde de beste technologische oplossingen en bracht de financiële en juridische implicaties hiervan in kaart. Om te waarborgen dat de resultaten de werkelijkheid reflecteren, werd het bedrijfsmodel van Fairphone als case studie genomen. Dit bedrijf streeft ernaar om Fairphone-as-a-Service voor bedrijven (B2B) te lanceren, daarbij gebruik makend van de recent uitgebrachte, eenvoudig te repareren en modulaire Fairphone 3.

Lees de volledige blog (Engels) hier.

Elisa Achterberg