Sara Murawski


Sara Murawski is beleidsadviseur en onderzoeker op het gebied van internationale handel en investeringen, financiën en Europese integratie. Ze heeft gewerkt in de wereld van de journalistiek, denktanks, NGO’s, het Nederlandse en Europese Parlement en met vele actiegroepen. Sara is bij Sustainable Finance Lab projectleider van het project “Changing Fiscal Rules and reforming the EU fiscal framework” dat het debat in Nederland probeert te verschuiven van zuinig naar toekomstgericht. De continue dialoog met experts, beleidsambtenaren en lokale actoren bij het ontwikkelen van haar gedachten, output en activiteiten zijn cruciaal voor haar.

Dertig jaar later zijn de ideeën achter het Verdrag van Maastricht achterhaald (opinie-artikel)