“No more money to Italy”? Reform the EMU!


Last weekend a right-wing coalition led by former fascist Giorgia Meloni won the elections in Italy. Europe braces nervously for yet another problem in what already is a complicated time. Will a new Meloni government continue to live up to the economic reform promises made by its predecessor Draghi? Or will it risk losing the much needed 200 billion Euro of recovery funds from the EU’s Recovery and Resilience Facility set up in response to the covid crisis? 

Lees verder →

Herman Beun


Haal voor het klimaat het draaiboek financiële crisis uit de kast


De stikstofcrisis was veel kleiner geweest als DNB de banken tijdig voorzieningen had laten treffen. Dirk Schoenmaker, Rens van Tilburg en Aaron Vermeulen betogen dat DNB de kapitaaleisen voor schadelijke activiteiten moet verhogen deze moet uitsluiten van het onderpandraamwerk. In de klimaatcrisis zijn maatregelen geoorloofd als in 2008 en in de pandemie.

Lees verder →

Dirk Schoenmaker


Dit is het moment om je ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ in de praktijk te brengen


Het is tijd dat het bedrijfsleven, VNO-NCW inclusief, de handschoen oppakt en werk gaat maken van écht maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen, en niet alleen maar naar de overheid kijken.

Lees verder →

Dirk Schoenmaker


Waarom zo gelaten over hoge prijzen?


We lijken met zijn allen de inflatie nogal lijdzaam te ondergaan. De benzine die de helft duurder is geworden, de gasprijs die twee tot drie keer omhoog is gegaan en aanstaande winter waarschijnlijk nog verder stijgt. Containervervoer, waarvan veel van onze dagelijkse spullen uit China afhankelijk zijn, is acht keer duurder geworden. Tja, dat is de markt, hè? We vragen hooguit de overheid het leed wat te verzachten.

Lees verder →

Irene van Staveren


Kredietunies, krediet verlenen op basis van vertrouwen


We staan voor grote uitdagingen. De ene crisis (COVID-19) is nog niet bezworen, of de volgende (Ukraine) dient zich alweer aan. Overheden hebben de grootste moeite om de samenleving op koers te houden in dat woelige water. En misschien moeten we ook wat minder vertrouwen hebben in een staat die ons voor alle onheil kan behoeden.

Lees verder →

Mark Sanders


Prijsstabiliteit vereist klimaatactie door ECB


Wanneer de raad van bestuur van de ECB vandaag in Amsterdam bijeenkomt, is de vraag niet of, maar hoe (snel) de rente omhoog gaat. In juli wordt een eerste renteverhoging van de ECB verwacht.

Lees verder →

Rens van Tilburg