Oproep voor een sociaal en duurzaam begrotingspact


Vandaag lanceren 11 maatschappelijke organisaties een oproep voor een sociaal en duurzaam begrotingspact voor Europa. Deze brede coalitie, bestaande uit groene organisaties en groene werkgevers, vakbonden, ontwikkelingsorganisaties en economische denktanks, doet vijf voorstellen voor een groen en sociaal Europees begrotingsbeleid:

1) Landspecifieke uitgavenregels met voldoende ruimte voor sociale, groene en productieve investeringen
2) Versterk het bestuur en de democratische verantwoording
3) Vergroen de Macro-Economische Onevenwichtighedenprocedure (MEOP)
4) Creëer ook een sociale onevenwichtigheden procedure
5) Voer EU-transitiefondsen in en stel sociale en groene eisen aan overheidssubsidies en overheidsopdrachten

De timing van de oproep is cruciaal. Want dit jaar besluit de politiek over nieuwe Europese begrotingsregels. Anders dreigen de oude regels, die vanwege de coronacrisis buiten werking waren gesteld, vanaf volgend jaar weer van kracht te worden. Naleving van die regels zou voor veel EU-lidstaten enorme bezuinigingen met zich meebrengen. Ook halen we de klimaatdoelen dan niet, omdat de hiervoor benodigde investeringen niet gedaan kunnen worden.

De begrotingsregels zijn bepalend voor de vraag hoe snel EU-landen een sociale en groene transitie van hun economie en maatschappij kunnen realiseren. Dit is hét moment voor maatschappelijke organisaties om zich uit te spreken over de toekomst van het Europees begrotingsbeleid. Voor een groen en sociaal begrotingsbeleid zijn aanvullende voorstellen nodig, zoals verwoord in deze oproep.  

Download de publicatie via deze link.