Voer de bankierseed uit en stel de klant voorop


Nederland heeft gezonde banken nodig die in staat zijn het bedrijfsleven door recessies en transities te helpen. Een bankbelasting helpt daar niet bij, maar een slachtofferrol evenmin, vindt Rens van Tilburg.

Lees verder →

Rens van Tilburg


Bij ons economen zit groei in het dna. Toch erkennen wij planetaire grenzen


Degrowth staat niet per se voor economische krimp, schrijven Dirk Schoenmaker en Hans Stegeman, al kan onze welvaart gelukkig zonder groei.

Lees verder →

Hans Stegeman


Oproep voor een sociaal en duurzaam begrotingspact


Vandaag lanceren 11 maatschappelijke organisaties een oproep voor een sociaal en duurzaam begrotingspact voor Europa. Deze brede coalitie, bestaande uit groene organisaties en groene werkgevers, vakbonden, ontwikkelingsorganisaties en economische denktanks, doet vijf voorstellen voor een groen en sociaal Europees begrotingsbeleid:

Lees verder →

Sara Murawski


SFL aanwezig bij historische Beyond Growth conferentie


Het mag zonder twijfel historisch genoemd worden: ruim 4000 mensen, variërend van politici tot klimaatactivisten en van ngo’s tot bedrijven, kwamen af op de Beyond Growth conferentie in het Europees Parlement afgelopen week in Brussel. De conferentie – die al snel gedoopt werd tot “het Woodstock van Beyond Growth” –  werd gesteund door de vijf grootste politieke groepen in het Parlement. Commissievoorzitter Von der Leyen opende de conferentie met het statement dat ons huidige groeimodel, gebaseerd op fossiele energie, is verouderd. Opvallend was de grote hoeveelheid aanwezige jongeren: Beyond Growth (voorbij de groei) is duidelijk een thema dat leeft onder de jonge generaties, met name vanuit de klimaatbeweging.

Lees verder →

Sara Murawski


De banken gijzelen de publieke sector – nog steeds


We hebben een publiek verankerd betaal- en spaarsysteem nodig, los van banken die kredieten verlenen aan bedrijven, stellen Dirk Bezemer, Arnoud Boot en Mark Sanders.

Lees verder →

Arnoud Boot


Voortgang Klimaatcommitment financiële sector


Komende woensdag debatteert de commissie financiën in de Tweede Kamer over de verduurzaming van de financiële sector. Het Sustainable Finance Lab heeft een inbreng geleverd voor dit debat. SFL doet voorstellen om via wetgeving heldere normen te formuleren voor de klimaattransitieplannen. Denk daarbij aan rapportages en doelstellingen voor alle relevante financieringen en beleggingen en duidelijke actieplannen voor de korte termijn. Lees hieronder de volledige inbreng.

Lees verder →

Gerdie Knijp