Wie wij zijn


Het Sustainable Finance Lab is een informeel netwerk van merendeels academici van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland die lid zijn op persoonlijke titel. Het SFL is in 2011 opgericht op initiatief van de hoogleraren Herman Wijffels en Klaas van Egmond van de Universiteit Utrecht en Peter Blom van de Triodos Bank.

Een aan de Utrecht University School of Economics verbonden secretariaat ondersteunt de leden. Financiering voor het werk van SFL loopt via de stichting SFL waarvan het bestuur bestaat uit vier SFL-leden (Herman Wijffels, Peter Blom, Arnoud Boot en Irene van Staveren). Deze stichting ontvangt structurele bijdragen van Triodos Bank en De Nederlandsche Bank. Daarnaast is er projectfinanciering van o.a. ministeries en andere financiële instellingen en financiert de Universiteit Utrecht twee post-doc plaatsen.