Financiering


Wij streven naar een diverse en meerjarige financieringsbasis voor ons werk. Vanaf de start hebben Triodos bank en de Universiteit Utrecht ons werk financieel ondersteund. De Nederlandsche Bank en de Laudes foundation voorzien ons momenteel ook van meerjarige basisfinanciering. Daarnaast hebben wij projectbijdragen ontvangen van verschillende ministeries, goede doelen, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. Eventuele projectfinanciering wordt altijd vermeld op de desbetreffende publicaties en bij bijeenkomsten.