Kopen we in de toekomst ‘licht’ in plaats van lampen?


Een betere vraag is misschien: “Wie is er straks eigenaar van het licht op jouw nachtkastje?

In dit college voor de universiteit van Nederland beantwoordt Elisa Achterberg de vraag “waarom kopen we in de toekomst ‘licht’ in plaats van lampen?” en vertelt over haar weg van econometrist in financieel risico management, via permacultuur ontwerpster, tot onderzoeker naar de rol van het financieel systeem in een circulaire economie. Het verdienmodel van de lineaire economie: producten verkopen die ‘bijna stuk’ zijn, behoort tot het verleden. In een circulaire economie wordt vorm gegeven aan verdienmodellen voor de toekomst, waarin economische prikkels verschuiven naar duurzaamheid en samenwerking. De prangende vraag die Elisa op dit moment bezighoudt is echter: hoe zorgen we ervoor dat de circulaire economie werkelijk een systeemverandering wordt, en geen business-as-usual situatie? Nu de financiële wereld wakker is geworden en mee wil doen, is het tijd om extra alert te zijn. Want wie gaat die nieuwe circulaire producten maken en wie gaat de leiding nemen? En wie zorgt dat de geldstromen de goede kant op lopen? Kijk hier het college terug.

Elisa Achterberg


Het Rijnlands Economisch Forum


Terwijl in het Zwitserse Davos de wereldwijde elite zich verzamelde om de Grote Kwesties van deze tijd te bespreken, vond op de Amsterdamse Zuidas, op de Vrije Universiteit, een ook niet misse samenklontering van macht en invloed plaats. Daar deelden Wouter Bos en Jan Peter Balkenende voor het eerst in jaren het podium, maakte oud-EU Raadsvoorzitter Herman van Rompuy zijn opwachting, net als Carla Moonen, voorzitter van het zorg- en welzijnspensioenfonds, met bijna 200 miljard euro in kas het een na grootste van het land. Via een video riep minister van Financiën Wopke Hoekstra de aanwezige bankiers, ondernemers en politici op hun verschillende verantwoordelijkheden en taken te overstijgen en zich te richten op hun gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veerkracht van de samenleving als geheel.

Lees verder →

Rens van Tilburg


ECB should look out the window more often


On June 14th ECB Vice President Vitorio Constancio gave a speech at Utrecht University School of Economics on the ECB’s negative interest rate experiment. It was a most interesting lecture in which he argued the equilibrium real interest rate (the rate at which demand and supply for capital equalize) in Europe and much of the West may in fact be negative. Secular stagnation due to low productivity growth, labor replacing technological change and sluggish demand may have pushed demand below capacity and the real interest rate at which Western economies achieve full employment at stable inflation rates could then be negative. A most interesting proposition.

Lees verder →

Mark Sanders


Investors can learn a thing or two from the natural world


While humans have been learning from nature for thousands of years, a formal concept “biomimicry” – which seeks inspiration from nature to solve complex human problems – is more recent. Nature constitutes the source of inspiration for many new products and processes among diverse fields, for example, Tokyo’s rail system inspired by slime molds, Shinkansen bullet train inspired by the kingfisher’s beak and wind turbine blades designed based on humpback whales. These nature-based innovations will play an important role in the transformation towards our vision of a sustainable future.

Lees verder →


Why this Capital Markets Union is a bad idea


In a few months European Parliament will take a vote on the European Commission’s proposal known as the European Capital Markets Union. This proposal aims to create a single European market for capital and eliminate all remaining barriers to cross border investments in the EU. As with the single markets for goods, services, energy and labor, this is, in principle, a good idea. A single market allows for a more efficient use of our limited resources and benefits investors as well as those looking for funding. Moreover, Eurogroup chairman Dijsselbloem has said (e.g. http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/11/04-jd-speech-tatra-summit/) such a Single European Capital Market can help stabilize the Eurozone. It allows surplus countries to invest their excess savings in deficit countries, thus diversifying risk and synchronizing the European business cycle. The Capital Market Union thus aims to mobilize more investment and allocate it better across the EU to help stabilize the Monetary Union.

 

Lees verder →

Mark Sanders


Friend or Foe? Securitization and the Dutch mortgage boom


The revival of the securitization market lies at the heart of the European Commission’s initiative to launch a pan-European capital market union (CMU). Securitization, as an additional source of funding for banks are considered as the solution of unlocking more investments for all companies, especially small and medium enterprises (SMEs) in the EU.[1] However, questionably as securitization in recent history has been mainly used for funding residential mortgages. This note explores the role of securitization in financing Dutch mortgage boom over the last decade.

Lees verder →


Finance in a Circular Economy


The concept of a circular economy is starting to gain traction in the financial community. The concept is an appealing alternative to our current linear economy in which finite resources are being used for the manufacturing of products, which get disposed of and thus wasting a lot of value. This process often produces negative externalities such as pollution of air, soil and water, but also exploitation of people and (unnecessary) poverty.

In a circular economy, all components within that economy have their own niche. All in- and outflows are being used and produced in unique combinations, without waste and with positive total net revenue. Such a circular system is inspired by eco systems and is essentially different from our current linear system.

Lees verder →

Elisa Achterberg


De kleinkinderen van de bankbestuurder


President Obama heeft de conclusies van de honderden wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change mooi samengevat: ‘Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt, en de laatste die er nog iets aan kan doen.’

De financiële sector zal hierbij een doorslaggevende rol spelen, deze kan de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem versnellen of juist vertragen. De vraag die ING-bestuurder Koos Timmermans onlangs kreeg bij het radioprogramma Vroege Vogels (‘Wat kun je je kleinkinderen vertellen? Heeft opa er alles aan gedaan om de wereld te redden?’) is er dan ook één die alle financiële professionals zich zouden moeten stellen.

Timmermans zijn antwoord zal zijn kleinkinderen misschien niet direct wild enthousiast krijgen, maar hij was wel raak. Timmermans gaf namelijk aan erin te geloven dat we het door samenwerking van alle marktpartijen en de overheid beter kunnen doen dan we nu doen.

Laat dat nu ook net de aanbeveling zijn waar een VN-commissie, de zogenaamde UNEP Inquiry, op uitkwam na een twee jaar lange strooptocht over de planeet naar inspirerende voorbeelden om de financiële sector duurzamer te maken. Het eindrapport bevat meer dan 100, afkomstig uit 40 landen, en de oproep aan elk land om voor hun specifieke context de meest effectieve aanpak te formuleren.

Landen als Zwitserland en China hebben die handschoen opgepakt. De Chinese Communistische partij stelt zich in haar 13e Vijfjarenplan de ‘ecologische beschaving’ ten doel. Geen overbodige luxe in een land waar in 90% van de grote steden de lucht ongezond is en 75% van het drinkwater niet pluis. Om de hiervoor benodigde 320 miljard dollar per jaar te vinden is een gedetailleerde route naar een groene financiële sector ontwikkeld.

In Nederland lopen al tal van initiatieven om de sector duurzamer te maken. De vraag is of deze ons, goed uitgevoerd en bij elkaar opgeteld, brengen waar we moeten zijn. Volgens mij kan het antwoord alleen maar ontkennend zijn. Meer en steviger is nodig. Aan deze generatie om dat nu te doen, willen ze tegenover hun kleinkinderen niet met een mond vol tanden komen te zitten.

 

Rens van Tilburg