Schuld als een gedeelde verantwoordelijkheid: een hedendaagse uitwerking van het jubilee


Door Arjo Klamer, Dirk Bezemer, Vera Lubbersen, Michael Milo, Irene van Staveren, Thomas Steiner en anderen.

Dit Position Paper is geschreven in het kader van het driejarig programma Finance and the Common Good
(2019-2021) van Socires en het Sustainable Finance Lab.

Schulden zijn van oudsher moreel. Dat wil zeggen dat ze beladen zijn met waarden en normen. Het hebben van schuld is al een waardeoordeel. Het creëren van schuld schept verantwoordelijkheid. De vraag is: klopt
het hoe we tegenwoordig omgaan met schuld? Zijn schulden en de relaties die ze impliceren toe aan een herwaardering?

Lees verder →

Arjo Klamer


Geen loonoffer, maar winst voor medewerkers


Moeten werknemers de lasten van deze crisis dragen? Volgens Roland Kleverlaan en Erik Stam alleen als ze later ook meedelen in de lusten.

Het Udense ziekenhuis Bernhoven stond bij het begin van de coronacrisis in de frontlinie van de eerste uitbraak in Brabant. Dit ziekenhuis kwam ook positief in het nieuws vanwege de hechte band met medewerkers en omwonenden. Een van de redenen is dat het ziekenhuis niet afstandelijk bestuurd wordt, maar deels gefinancierd wordt door de medewerkers, van medisch specialist tot schoonmaker. Sinds het ziekenhuis in 2014 een nieuw besturingsmodel heeft gekozen is er ook voor gekozen om een ‘community hospital’ te worden voor de lokale gemeenschap en voor de medewerkers.

Lees verder →

Ronald Kleverlaan


Corona lessen voor de energie transitie


In het programma voor energietransitie bij het Sustainable Finance Lab gebruiken we economische kennis en modellen om de transitie naar een koolstofarme economie beter te begrijpen. We houden de veranderingen in de wereld nauwlettend in de gaten en willen bijdragen aan een betere situatie voor iedereen. Veel gevolgen van de corona crisis zijn nog onbekend. Echter, het is wel bekend dat de wereld zoals we die nu kennen niet meer hetzelfde zal zijn. De crisis heeft sociale, politieke, economische en financiële gevolgen die alle aspecten van ons leven zullen beïnvloeden. Onze plannen en prioriteiten verschuiven om een nieuwe realiteit in de energietransitie naar een koolstofarme economie te verwezenlijken.

Het hele artikel is hier in het Engels te lezen.

Moutaz Altaghlibi


De solidariteit en samenwerking van nu moeten we verankeren in de economie


Door Irene van Staveren en Peter Blom

De coronacrisis laat allerlei vormen van solidariteit en samenwerking zien voor het gemeenschappelijke doel, de volksgezondheid. De eerste paniekreacties van hamsteren en ondoordachte pleidooien voor groepsimmuniteit maakten plaats voor snelle en krachtige overheidssteun voor ondernemers en werknemers, applaus voor zorgmedewerkers, onderlinge boodschappenhulp en vrijwillige online buddies en opvoedcoaching. Niet alleen de overheid en de samenleving maar ook marktpartijen doen mee. Zo maakt stofzuigfabrikant Dyson nu beademingsapparatuur en beddenfabrikant Auping herbruikbare mondkapjes. Is dit eenmalig en kortstondig maatschappelijk ondernemen? Of de behoefte aan een nieuwe, meer sociale economie?

Lees verder →

Peter Blom


Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen, hebben geen bestaansrecht


Door Ewald EngelenMarcia Luyten en Jeroen Smit e.a.

Ook grote, beursgenoteerde bedrijven kloppen aan voor staatssteun. Die steun mag niet onvoorwaardelijk zijn. Wie het algemeen belang schaadt, zoals Booking.com, moet worden verplicht tot terugbetaling. Want dit is het moment om de economie duurzaam en sociaal te maken.

Lees verder →

Ewald Engelen


Welke voorwaarden moeten worden verbonden aan steun vanuit de overheid?


Door Rens van Tilburg en Aleksandar Simić

De Europese Commissie werkt aan een raamwerk voor overheidssteun aan bedrijven in de vorm van eigen vermogen, de nieuwe generatie steunmaatregelen . Deze blog bediscussieerd de Amerikaanse staatssteun voor autofabrikanten in 2008, de huidige ontwikkelingen voor de luchtvaartindustrie en verscheidende nieuwe voorstellen op dit gebied van vooraanstaande denktanks.

Lees verder →

Aleksandar Simić


En nu met eigen vermogen uit de Europese crisis komen


Door Harald Benink en Arnoud Boot

Afgelopen dinsdagnacht was teleurstellend dat ook tijdens de coronacrisis de vergadering van de Europese ministers van financiën weinig eensgezind verliep. De centrale vraag is: in welke mate en op welke manier zijn landen binnen de eurozone en de Europese Unie bereid economische risico’s te delen?

Lees verder →

Harald Benink


Corona en macro-economisch beleid


De steunmaatregelen van de regering voor ondernemers die plotseling zonder inkomsten komen te zitten zijn geheel terecht. Zoals boeren en tuinders hulp krijgen bij gewasschade door extreem weer verdienen nu andere sectoren hulp. Ik hoop dat de aangekondigde maatregelen ruimharig worden toegepast, ook de versoepelde aangifteregeling van de belastingdienst, de toeslagenaffaire indachtig.

Lees verder →

Irene van Staveren


MBA-debacle


Als de coronacrisis iets leert is het wel het totale intellectuele failliet van de MBA, de zogenaamde Masters of Business Administration die worden gegeven aan business schools en die aspirant-managers doorlopen om het dieventaaltje van de manager te leren. Het is een uit de VS overgewaaid gedrocht dat generaties Europese managers voorgoed heeft verknald en de bijl aan de wortel van het Rijnlands model heeft gelegd.

Lees verder →

Ewald Engelen