Rutger Claassen


Rutger Claassen (1978) is hoogleraar Politieke Filosofie & Economische Ethiek aan het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en de ethische en politieke dimensies van de markteconomie. Hij is momenteel projectleider van het door de European Research Council (ERC) gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor (2020-2025).

Key publications:

Private eigendom, publieke macht. Op weg naar een nieuw feodalisme? Boom, Den Haag, 2020. 60 pp. ISBN 978-94-6290-779-9. PDF.

‘De legitimiteit van bedrijven in een liberale democratie. Een politiek-theoretische benadering’, Working Paper Serie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), nr. 43. 2021. PDF.