Voortgang Klimaatcommitment financiële sector


Komende woensdag debatteert de commissie financiën in de Tweede Kamer over de verduurzaming van de financiële sector. Het Sustainable Finance Lab heeft een inbreng geleverd voor dit debat. SFL doet voorstellen om via wetgeving heldere normen te formuleren voor de klimaattransitieplannen. Denk daarbij aan rapportages en doelstellingen voor alle relevante financieringen en beleggingen en duidelijke actieplannen voor de korte termijn. Lees hieronder de volledige inbreng.

Lees verder →