Brief voor de formerende partijen: Advies voor een nieuw regeerakkoord


De verkiezingsuitslag van 22 november 2023 getuigt van een grote wens tot verandering. Herstel van vertrouwen in politiek en overheid is de grote uitdaging voor het nieuwe regeerakkoord. Het Sustainable Finance Lab levert daaraan een bijdrage via een brief aan de formerende partijen.

Ondanks de sterke economische basis in Nederland, staat bestaanszekerheid onder druk. Het onderwerp stond terecht centraal in de verkiezingsstrijd. Dat dit onderwerp bovenaan de politieke agenda staat is mede het gevolg van de manier waarop we als land met ons geld en vermogen omgaan en hoe we de financiële instituties, zowel publiek als privaat, hebben georganiseerd.

Sustainable Finance Lab adviseert de formerende partijen daarom om extra overheidsuitgaven vooral te financieren met belastingen op de hogere vermogens, om de duurzaamheidstransities voor iedereen betaalbaar te houden, om ook de financiële oorzaken van de wooncrisis aan te pakken, om tegenwicht te organiseren voor de aandeelhouders in het bestuur van bedrijven die raken aan grote publieke belangen en om verdere stappen te zetten naar een stabiele en dienstbare financiële sector. Wat voor concrete beleidsmaatregelen daarbij kunnen helpen, is te lezen in de volledige brief hieronder.