Consultatie actualisatie corporate governance code


De purpose van de onderneming definieert de langetermijnwaardecreatie en kan daarom geen optionele best practice zijn. Geef de meervoudige positieve maatschappelijke waardecreatie een eigenstandige plek naast de risicogerichte ESG-benadering. Zet in op wezenlijke stakeholderinclusie in plaats van vrijblijvende stakeholderconsultatie.

Download paper

Inbreng consultatie actualisatie corporate governance code