Karen Maas


Karen Maas is bijzonder hoogleraar Accounting en duurzaamheid aan de Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus (ICE). Haar onderzoeksbelangstelling is impact denken en impact meten zodat strategisch invulling kan worden gegeven aan duurzaamheid ambities. Hierbij kijkt zij o.a. naar (multi-nationale) bedrijven, investeerders en overheden.

Ook het onderzoeken van effecten van inspanningen om duurzaamheid op de kaart te zetten, te versnellen of te versterken heeft haar belangstelling. In 2009 promoveerde ze op de CSR-impactmeting. Karen heeft daarvoor 12 jaar als CSR-consultant gewerkt.

LinkedIn | Website