Inbreng voor de consultatie van de Europese Commissie


SFL heeft vlak voor de jaarwisseling input geleverd op de consultatie van de Europese Commissie over de toekomst van de Europees begrotingsregels. Eerder deden Harald Benink, Herman Wijffels en Mark Sanders al een voorzet richting het nieuwe kabinet in het FD. Temidden van de corona-crisis en de uitdagingen waar de EU voor staat, waaronder de duurzame energietransitie, ziet SFL kansen voor socialer en groener begrotingsbeleid. Tegelijkertijd grijpt SFL deze consultatie aan om voorstellen te doen voor een stabiele en duurzame Economische en Monetaire Unie en meer convergentie daarbinnen.

SFL pleit in de consultatie-input onder meer voor:

  • Het stimuleren van productieve sociale en groene investeringen en het belasten van vervuiling via het Europese fiscale en begrotingsbeleid
  • Het toewerken naar houdbare schulden van EU-landen op een sociale en duurzame manier
  • Een Europese begrotingscapaciteit die lessen trekt uit het Europese herstelfonds

Bekijk de hele inbreng op de consultatie 

Eerder verscheen hierover een artikel in het FD