Waarom is wonen onbetaalbaar geworden?


Op 15 januari zal de Britse econoom Josh Ryan-Collins deze vraag beantwoorden a.d.h.v. zijn boek Why can’t you afford a home?
In Pakhuis de Zwijger zal hij met Nederlandse politici en economen bespreken hoe relevant zijn analyse is voor Nederland, het land met één van de hoogste hypotheekschulden ter wereld. Ligt de oplossing in het bouwen van meer huizen? Of hebben we meer fundamentele financiële en economische hervormingen nodig? En zo ja, welke precies?

Kijk voor meer informatie en het reserveren van een plek op de website van Pakhuis de Zwijger.