The Platform Economy


In the past decade, tech companies became ubiquitous not only in our daily lives but also in the global economy. By the beginning of the 2010’s the list of largest companies in the world as measured by market capitalisation was dominated by oil producing companies and financial services.[1]  In 2019 however, seven out of the ten largest companies in the world are tech companies.[2] Along with rising economic power, their public image has shifted.

Digitization and the ‘sharing economy’ once went hand in hand, promising a new and better society. Inspired by San Francisco’s hippie culture, the entrepreneurs of Silicon Valley portrayed an image of do-gooders. But how did we get from the cozy sharing platforms of the early days of the internet to the imposing and omni-present corporate platforms of today? We  show that they are a logical result of the forces at work in the platform economy.[3] And these same forces lead these tech companies into the financial sector in search for (personal) financial data.

Lees verder →

Max van Son


Europese banken zijn kwetsbaar en moeten zo snel mogelijk vernieuwen


Door Harald Benink en Arnoud Boot.

De Europese Bankenautoriteit (EBA), het coördinerende orgaan van de 28 nationale bankentoezichthouders in de Europese Unie, publiceerde eind november het rapport ‘Risk Assessment of the European Banking System’. Hierin presenteert de EBA een sober beeld van de huidige staat van het Europese bankwezen en de toekomstige bedreigingen. Het rapport maakt duidelijk dat voor de banken de tijd dringt om strategisch belangrijke keuzes te maken, om zo hun bestaansrecht te verzekeren.

Lees verder →

Harald Benink


Veilig betalen biedt banken ook kansen


Je kunt het bankiers nauwelijks kwalijk nemen als ze een beetje veranderingsmoe zijn. Meer dan tien jaar al staan ze bloot aan een stortvloed aan regelgeving. Lang niet allemaal even goed doordacht en noodzakelijk. Inmiddels zijn de buffers meer dan verdubbeld en de bonussen aan banden gelegd.

Lees verder →

Clemens Kool


Geldlessen


“Veertig, ik zie veertig, wie biedt meer?” Boven een vastberaden blik schiet een kinderhand omhoog: “Vijfenenveertig!” “Vijfenveertig bonkies, wie meer, eenmaal, andermaal, verkocht!”

Jon blijkt een geboren veilingmeester. De veiling is in volle gang, de bonkies wisselen van eigenaar in een snelheid en hoeveelheid die in de voorafgaande weken niet is voorgekomen. En dat wil wat zeggen. Want met de bonkies werden chocolaatjes gekocht, werden brave kinderen beloond, kon gegokt worden en moest belasting worden betaald. Een week na de introductie van de bonkies was er een veilinghuis, een advocatenkantoor, een kaartenclub, een tekenclub met de mogelijkheid tot tekenles, een uitgeverij van stripboeken, een politiebureau en ja, een bank. Er waren werkgevers, werknemer, contracten en patenten.

Lees verder →

Rens van Tilburg


Commissarissen richten hun blik nog steeds op korte termijn


Bij de spagaat tussen kortetermijnprestaties van organisaties en langetermijnwaarde, delft de laatste vaak het onderspit. Dat moet anders. Het kan ook anders. In de gemoderniseerde Nederlandse Corporate Governance Code geldt sinds 2016 waardecreatie voor de lange termijn als leidraad voor raden van commissarissen. Het is nu tijd dat de Monitoringscommissie Corporate Governance bedrijven hier eens op gaat aanspreken.

Lees verder →

Karen Maas


De Nederlandse manier van reguleren


Het Sustainable Finance Lab onderzocht in samenwerking met de Frankfurt School of Finance hoe klimaatbestendig de financiële regulering in Nederland is. Met behulp van de door de Frankfurt School ontwikkelde ‘Finance fit for Paris’ (3fP)-benchmark legden wij de Nederlandse regulering langs de klimaatmeetlat. Duitsland, Frankrijk, de Europese Unie en nu ook Nederland zijn gescoord volgens deze methodologie. Hierbij bleek dat Nederlandse financiële sector een geheel eigen manier heeft om klimaatverandering te lijf te gaan. De lancering van de Nederlandse resultaten vond op 23 mei in de Agnietenkapel in Amsterdam plaats.

Lees verder →

Max van Son


Platformisation of the Financial Sector


We are on the eve of a landslide in the financial sector. In the next few years, the prevailing structure of the industry will be challenged by a new infrastructural and economic model that is dominated by platforms, a trend known as platformisation.[1]

This trend is the impetus of the My Financial Data-project recently initiated by the Sustainable Finance Lab.[2] We will investigate the possibilities and deterrents of setting up a platform for financial data.

In this series of blogs we will consider platformisation and its implications for the financial sector and for society as a whole. This first blog discusses the current role of the platform economy in the financial sector and the transformation it can bring. The role of incumbent players is set against the new kids on the block: BigTech and FinTech.[3] Developments in the sector raise important questions about privacy, data security, regulation, stability and competition, amongst others, which provide the fuel for the upcoming blogs in this series.

Lees verder →

Max van Son


Stage bij SFL: waar een stage ertoe doet!


Nog geen zes weken geleden ben ik begonnen met stage lopen bij SFL. Toch voel ik mij hier in hele korte tijd al erg thuis. Vanaf moment één ben ik betrokken door het team als volwaardig lid.

Dit was in het begin best even wennen. Waar ik tijdens mijn studie altijd ‘u’ moest zeggen en mijn hand op moest steken om iets te vragen of zeggen, zit ik nu samen als collega’s op een kantoor. Ik werk zelfs samen met een van mijn voormalige professor, Arjo Klamer, aan een project over schulden.

Ondanks deze onwennigheid en mijn onervarenheid had ik bij SFL toch al heel snel het gevoel dat er interesse was in mijn mening. Sterker nog, bij SFL kun je ook echt een bijdrage leveren in plaats van alleen een mening geven.

Zo heb ik alle vrijheid gekregen om te werken aan projecten die ik interessant vind. Al snel werd duidelijk dat er veel projecten zijn binnen SFL die erg belangrijk zijn voor de toekomst van de financiële sector, waar ik aan mee kon en mocht werken.

Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan een project over lange termijn beleggen. Hierbij heb ik in korte tijd geleerd wat lange termijn beleggen inhoudt, wat de verschillende denkbeelden hierover zijn, en waarom het zowel financieel als maatschappelijk interessant is. In feite heb ik een nieuwe passie ontdekt, er zit een wereld achter die nog nooit tijdens mijn studie voorbij is gekomen. Het was fijn om te zien dat de stukken die ik hiervoor heb geschreven ook daadwerkelijk zijn gebruikt tijdens een vergadering van mensen die een functie hebben waarin zij een verschil kunnen maken. Dit was letterlijk “bridging theory and practice”.

Daarbij heb ik ook alle vrijheid gekregen om te werken waar, wanneer en hoe ik dat wil. Bij SFL is de kwaliteit van het eindproduct belangrijk, hoe je daar komt weet je zelf waarschijnlijk het beste. Dit brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en dit was in het begin een beetje aftasten, maar hier heb ik uiteindelijk veel van geleerd. Daarbij stonden mijn collega’s altijd klaar om mij te helpen als ik even vastliep.

Naast de verantwoordelijkheid die ik droeg voor mijn werkzaamheden, was er ook veel ruimte voor mijn eigen leerproces. Zo werd uitgebreid de tijd genomen voor de opdrachten die ik heb gemaakt en de feedback om dit te verbeteren. Ook heb ik veel geleerd van alle ervaringen van plekken waar ik naartoe ben gegaan.

Zo mocht ik mee naar een seminar in Rotterdam over long-term value creation, een paneldiscussie op het hoofdkantoor van de Rabobank over ‘Central Bank Digital Currencies’, naar een politiek debat/rondetafelgesprek in Den Haag, naar verschillende colleges, en naar een vergadering van de raad van advies voor een nieuw project genoemd Finance and the Common Good op het ABN-AMRO-hoofdkantoor. Hier werd later zelfs een boek uitgereikt aan de bestuursvoorzitter van de ABN-AMRO, Kees van Dijkhuizen.

Al met al was mijn ervaring bij SFL uniek, waardevol, en vooral ook heel leuk. Er gaat geen lunchpauze voorbij zonder interessante discussie, maar er wordt ook veel gelachen. Ook heb ik nooit geweten dat de meeste wetenschap bij het koffiezetapparaat begint. Het team etentje is hierbij de kers op de taart.

Vera Lubbersen


Wat te vinden van de Libra? Vier voordelen en vijf nadelen


De aankondiging van de Facebook munt Libra bracht deze week beleidsmakers en toezichthouders in rep en roer. Logisch, want met de schaal van Facebook en zijn vrienden als Vodafone, Visa, Mastercard, Spotify, Booking, eBay en Uber is werelddominantie nooit ver weg. Toch had het wel zo vertrouwenwekkend geweest als de hoeders van ons geldsysteem minder verrast zouden hebben gereageerd. Want Libra is ‘de munt die je wist dat zou komen’, of ‘had moeten weten’. Eerdere nieuwe digitale munten als de Bitcoin waren nog dermate exotisch dat ze nog wel genegeerd konden worden door de toezichthouder. Ondertussen is echter weinig tot niets gedaan met het feit dat geld, zeker dat van de centrale bank, achterbleef in een verder snel digitaliserende wereld. Digitale cash, ook wel central bank digital currency (CBDC) genoemd, is sinds enige jaren een voorzichtig studieobject van centrale banken en internationale onderzoeksorganisaties. Eerdere pleidooien van SFL (2018) en WRR (2019) om het publieke belang van betalen ook publiek te verankeren, bijvoorbeeld via digitale cash, ontmoetten tot dusver weinig weerklank bij het Nederlandse ministerie van Financiën of bij De Nederlandsche bank.

Lees verder →

Rens van Tilburg