De Nederlandse manier van reguleren


Het Sustainable Finance Lab onderzocht in samenwerking met de Frankfurt School of Finance hoe klimaatbestendig de financiële regulering in Nederland is. Met behulp van de door de Frankfurt School ontwikkelde ‘Finance fit for Paris’ (3fP)-benchmark legden wij de Nederlandse regulering langs de klimaatmeetlat. Duitsland, Frankrijk, de Europese Unie en nu ook Nederland zijn gescoord volgens deze methodologie. Hierbij bleek dat Nederlandse financiële sector een geheel eigen manier heeft om klimaatverandering te lijf te gaan. De lancering van de Nederlandse resultaten vond op 23 mei in de Agnietenkapel in Amsterdam plaats.

Lees verder →

Max van Son


Platformisation of the Financial Sector


We are on the eve of a landslide in the financial sector. In the next few years, the prevailing structure of the industry will be challenged by a new infrastructural and economic model that is dominated by platforms, a trend known as platformisation.[1]

This trend is the impetus of the My Financial Data-project recently initiated by the Sustainable Finance Lab.[2] We will investigate the possibilities and deterrents of setting up a platform for financial data.

In this series of blogs we will consider platformisation and its implications for the financial sector and for society as a whole. This first blog discusses the current role of the platform economy in the financial sector and the transformation it can bring. The role of incumbent players is set against the new kids on the block: BigTech and FinTech.[3] Developments in the sector raise important questions about privacy, data security, regulation, stability and competition, amongst others, which provide the fuel for the upcoming blogs in this series.

Lees verder →

Max van Son


Stage bij SFL: waar een stage ertoe doet!


Nog geen zes weken geleden ben ik begonnen met stage lopen bij SFL. Toch voel ik mij hier in hele korte tijd al erg thuis. Vanaf moment één ben ik betrokken door het team als volwaardig lid.

Dit was in het begin best even wennen. Waar ik tijdens mijn studie altijd ‘u’ moest zeggen en mijn hand op moest steken om iets te vragen of zeggen, zit ik nu samen als collega’s op een kantoor. Ik werk zelfs samen met een van mijn voormalige professor, Arjo Klamer, aan een project over schulden.

Ondanks deze onwennigheid en mijn onervarenheid had ik bij SFL toch al heel snel het gevoel dat er interesse was in mijn mening. Sterker nog, bij SFL kun je ook echt een bijdrage leveren in plaats van alleen een mening geven.

Zo heb ik alle vrijheid gekregen om te werken aan projecten die ik interessant vind. Al snel werd duidelijk dat er veel projecten zijn binnen SFL die erg belangrijk zijn voor de toekomst van de financiële sector, waar ik aan mee kon en mocht werken.

Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan een project over lange termijn beleggen. Hierbij heb ik in korte tijd geleerd wat lange termijn beleggen inhoudt, wat de verschillende denkbeelden hierover zijn, en waarom het zowel financieel als maatschappelijk interessant is. In feite heb ik een nieuwe passie ontdekt, er zit een wereld achter die nog nooit tijdens mijn studie voorbij is gekomen. Het was fijn om te zien dat de stukken die ik hiervoor heb geschreven ook daadwerkelijk zijn gebruikt tijdens een vergadering van mensen die een functie hebben waarin zij een verschil kunnen maken. Dit was letterlijk “bridging theory and practice”.

Daarbij heb ik ook alle vrijheid gekregen om te werken waar, wanneer en hoe ik dat wil. Bij SFL is de kwaliteit van het eindproduct belangrijk, hoe je daar komt weet je zelf waarschijnlijk het beste. Dit brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en dit was in het begin een beetje aftasten, maar hier heb ik uiteindelijk veel van geleerd. Daarbij stonden mijn collega’s altijd klaar om mij te helpen als ik even vastliep.

Naast de verantwoordelijkheid die ik droeg voor mijn werkzaamheden, was er ook veel ruimte voor mijn eigen leerproces. Zo werd uitgebreid de tijd genomen voor de opdrachten die ik heb gemaakt en de feedback om dit te verbeteren. Ook heb ik veel geleerd van alle ervaringen van plekken waar ik naartoe ben gegaan.

Zo mocht ik mee naar een seminar in Rotterdam over long-term value creation, een paneldiscussie op het hoofdkantoor van de Rabobank over ‘Central Bank Digital Currencies’, naar een politiek debat/rondetafelgesprek in Den Haag, naar verschillende colleges, en naar een vergadering van de raad van advies voor een nieuw project genoemd Finance and the Common Good op het ABN-AMRO-hoofdkantoor. Hier werd later zelfs een boek uitgereikt aan de bestuursvoorzitter van de ABN-AMRO, Kees van Dijkhuizen.

Al met al was mijn ervaring bij SFL uniek, waardevol, en vooral ook heel leuk. Er gaat geen lunchpauze voorbij zonder interessante discussie, maar er wordt ook veel gelachen. Ook heb ik nooit geweten dat de meeste wetenschap bij het koffiezetapparaat begint. Het team etentje is hierbij de kers op de taart.

Vera Lubbersen


Wat te vinden van de Libra? Vier voordelen en vijf nadelen


De aankondiging van de Facebook munt Libra bracht deze week beleidsmakers en toezichthouders in rep en roer. Logisch, want met de schaal van Facebook en zijn vrienden als Vodafone, Visa, Mastercard, Spotify, Booking, eBay en Uber is werelddominantie nooit ver weg. Toch had het wel zo vertrouwenwekkend geweest als de hoeders van ons geldsysteem minder verrast zouden hebben gereageerd. Want Libra is ‘de munt die je wist dat zou komen’, of ‘had moeten weten’. Eerdere nieuwe digitale munten als de Bitcoin waren nog dermate exotisch dat ze nog wel genegeerd konden worden door de toezichthouder. Ondertussen is echter weinig tot niets gedaan met het feit dat geld, zeker dat van de centrale bank, achterbleef in een verder snel digitaliserende wereld. Digitale cash, ook wel central bank digital currency (CBDC) genoemd, is sinds enige jaren een voorzichtig studieobject van centrale banken en internationale onderzoeksorganisaties. Eerdere pleidooien van SFL (2018) en WRR (2019) om het publieke belang van betalen ook publiek te verankeren, bijvoorbeeld via digitale cash, ontmoetten tot dusver weinig weerklank bij het Nederlandse ministerie van Financiën of bij De Nederlandsche bank.

Lees verder →

Rens van Tilburg


MET TROTS PRESENTEREN WIJ: HET CIRCULAIRE SERVICE PLATFORM


EEN TECHNISCH-ADMINISTRATIEVE INFRASTRUCTUUR OM WAARDECREATIE IN CIRCULAIRE NETWERKEN TE BEHEREN EN VERDELEN

Deze Community of Practice (CoP) – een multidisciplinaire open leerruimte – was anders dan alle andere projecten die ik tot dusver heb gedaan. Deze keer onderzochten we geen circulair probleem, maar gingen we op zoek naar een oplossing: een platform voor circulaire bedrijfsnetwerken met als doel om de circulaire economie te stimuleren. Dit klinkt misschien makkelijk, maar dat was het niet!

Lees verder →

Elisa Achterberg


Stabiliteit door Revolutie


Deze column verscheen eerder in het ESB.

Centrale bankiers zijn doorgaans geen revolutionairen. Zij zijn er juist voor de stabiliteit, die van de prijzen en van het financiële systeem. Toch zullen centrale bankiers de komende jaren niet aan een revolutie ontkomen.
De voortrazende digitalisering van ons bestaan marginaliseert namelijk de positie die centrale bankiers van oudsher
innemen in de geldvoorziening. Het door de centrale banken gecreëerde munt- en papiergeld speelt immers een
steeds kleinere rol in het betalingsverkeer. Er dreigt een toekomst met enkel nog ‘privaat’ geld, met de deposito’s bij commerciële banken als ING en Rabo, en met al het moois dat de nieuwe fintechpartijen daarnaast zetten – van Bitcoin tot Circuit.

Lees verder →

Rens van Tilburg


Gedetailleerde regelgeving rond bancair toezicht is schijnzekerheid


Door Harald Benink en Arnoud Boot. Eerder verschenen in het Financieel Dagblad

De rondetafel gisteren in de Tweede Kamer kwam geen dag te vroeg. De reflex van politiek en toezichthouders is het bankwezen dicht te reguleren. Er is veel misgegaan en met zoveel maatschappelijke schade, dat het moeilijk is hier geen begrip voor te hebben. Toch is dit onhoudbaar. Digitale ontwikkelingen zorgen voor een speelveld dat zwaar in beweging is. Pogingen tot ‘dichtreguleren’ bieden slechts schijnzekerheid.

Lees verder →

Arnoud Boot


Beschermingsconstructie Volksbank nodig


Door Harald Benink en Arnoud Boot. Eerder verschenen in de Volkskrant

De Volksbank is nog niet klaar voor de beurs. Deze sobere conclusie van de stichting NFLI die namens de overheid (lees: het Ministerie van Financiën) de aandelen van de Volksbank in handen heeft, verhult dat die beursgang spoedig toch echt gaat gebeuren. Is de Tweede Kamer aangesloten op de discussie of heeft het Ministerie van Financiën als huidig aandeelhouder vrij spel?

Lees verder →

Arnoud Boot


De duurzame belofte van fintech


Fintech en duurzaamheid zijn de twee grote verandermotoren van de financiële sector. Geen financiële instelling die er niet mee bezig is. Geen startup die er niet zijn bestaansrecht aan ontleent. Wat daarbij echter opvalt: de combinatie is zeldzaam. Fintech is doorgaans vooral een manier om de bestaande financiële praktijk efficiënter en sneller in te richten. Maar wat kan fintech betekenen om de financiële sector juist meer groene en sociale waarde te laten creëren?

In 2016 bracht het VN-milieuprogramma (UNEP) een rapport uit, genaamd Fintech and Sustainable Development. In het rapport worden duurzame ontwikkeling en nieuwe (financiële) technologie gepresenteerd als de twee ‘stammen’ van DNA. Ze hebben dezelfde ‘basispotentie als drijvers van verandering en impact’ en zijn geschikt om ‘nieuwe, duurzame business modellen te creëren’.

Lees verder →