Wat moeten financieel adviseurs weten over klimaatrisico’s?


Financieel adviseurs en klimaatrisico’s, een volgens de wetgever op dit moment onbelangrijke combinatie. In de huidige wetgeving over de eindtermen van de examens financiële dienstverlening wordt met geen woord gerept over deze combinatie.
Ondanks de duidelijke implicaties voor de financiële sector en de vele nieuwe en aanstaande wetgeving. Zo zei Klaas Knot (DNB) begin 2018 in een toespraak dat “klimaat-gerelateerde onderwerpen de soliditeit van financiële instituties kunnen beïnvloeden en daarom een aandachtspunt behoren te zijn voor zowel banken als toezichthouders.” Financieel adviseurs mogen wat het SFL betreft aan dat rijtje toegevoegd worden.

Lees verder →