Commissarissen richten hun blik nog steeds op korte termijn


Bij de spagaat tussen kortetermijnprestaties van organisaties en langetermijnwaarde, delft de laatste vaak het onderspit. Dat moet anders. Het kan ook anders. In de gemoderniseerde Nederlandse Corporate Governance Code geldt sinds 2016 waardecreatie voor de lange termijn als leidraad voor raden van commissarissen. Het is nu tijd dat de Monitoringscommissie Corporate Governance bedrijven hier eens op gaat aanspreken.

Lees verder →