Jonge economen pleiten voor een welzijnseconomie


In het rapport ‘Towards a wellbeing economy’ onderzoekt een denktank van jonge economen hoe we de transitie kunnen maken naar een economie gericht op brede welvaart. Het rapport van de denktank is onderdeel van het project de ‘Future Markets Consultation’ geleid door voormalig minister-president prof. Jan Peter Balkenende (EUR) en prof. Govert Buijs (VU).  

Sam de Muijnck (voorzitter), Elisa Terragno Bogliaccini en oud-SFL-collega Jim Richard Surie formuleren de volgende aanbevelingen:

  1. Richt beleid op brede welvaart in plaats van op economische groei (BBP) en het doel van bedrijven op maatschappelijke langetermijnimpact in plaats van kortetermijnwinst
  2. Democratisering van de samenleving met burgerraden en vertegenwoordiging van belanghebbenden in bedrijven
  3. Een herwaardering van de publieke sector met hogere beloningen, terugdraaien doorgeslagen privatisering en een vernieuwing van de verzorgingsstaat
  4. Een eerlijke energietransitie met een CO2-dividend, ‘prosumer’-economie en missiegericht industrieel beleid
  5. Een dienende financiële sector met meer diversiteit, publieke geldcreatie, schuldkwijtschelding en minder complexe financiële producten

Het volledige Engelstalige rapport en de Nederlandse samenvatting kunt u hieronder downloaden.