Kees Vendrik


Kees Vendrik is sinds 2017 Chief Economist bij de Triodos Bank. Hij was in 2018 op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorzitter van de Elektriciteitstafel, onderdeel van het proces om te komen tot een Klimaatakkoord voor Nederland. Hij heeft zich daarbij sterk gemaakt voor het commitment van de Nederlandse financiële sector aan de doelen van het Klimaatakkoord dat op 10 juli 2019 is aanvaard door 50 in Nederland opererende financiële instellingen. Hij was eerder lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks en lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Sinds juni 2019 is hij senator voor GroenLinks.

LinkedIn | Twitter