SFL bepleit structurele ingrepen in financieel stelsel


Bijna 10 jaar nadat de financiële crisis in volle hevigheid losbarstte maakt het Sustainable Finance Lab de balans op. De leden concluderen dat zonder ingrijpende maatregelen het financieel stelsel de samenleving verder zal ontwrichten. Veel nieuwe regels zijn ingevoerd, maar fundamentele hervormingen zijn uitgebleven. De financiële dynamiek is nog altijd groot en onvoorspelbaar. SFL bepleit daarom structurele ingrepen als het creëren van een publiek verankerde betalingsinfrastructuur en een veilige plek voor spaargeld (depositobank). Door deze publieke belangen los van private banken te borgen kan de regeldruk op banken afnemen en ontstaat voor banken weer ruimte om hun ondernemende rol ten behoeve van de samenleving  op te pakken.

Zie hier de publicatie ‘Werk in uitvoering’ dat de voornaamste conclusies en aanbevelingen bevat.

Zie hier voor de achtergrondstudie.