Francis Weyzig


Francis Weyzig werkt bij het Centraal Planbureau als programmaleider belastingen. Daarvoor was hij senior beleidsadviseur voor Oxfam en één van de onderhandelaars bij het convenant met pensioenfondsen over internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Van 2012 tot 2014 organiseerde hij bijeenkomsten en schreef hij rapporten voor het Sustainable Finance Lab. Ook werkte hij als adviseur financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank en onderzoeker bij SOMO. Weyzig promoveerde op onderzoek naar belastingontwijking en was lid van de adviescommissie doorstroomvennootschappen.

Publicaties: https://francisweyzig.com/publications/