Jurdische argumenten voor actief klimaatbeleid van de ECB


Met haar onconventionele monetaire beleid heeft de ECB een ongekende invloed op de economie. Toch blijft het inzetten van monetair beleid om klimaatverandering tegen te gaan, een onderwerp van discussie. Hoewel de ECB voornemens is meer te doen tegen klimaatverandering, is het onduidelijk of hiervoor ook voldoende juridische basis is.

In deze publicatie bieden Rens van Tilburg en Aleksandar Simic een overzicht van die juridische argumenten. Ze concluderen dat rekening houden met klimaatverandering niet alleen een optie, maar eigenlijk een verplichting is.

Het EU-verdrag biedt een stevige basis voor een actieve rol voor de ECB op het gebied van klimaatverandering, zowel vanuit het oogpunt van prijsstabiliteit, als het ondersteunen van secundaire doelen, als vanuit het oogpunt van operationele risico’s. Toch zien we dat juist de koolstofintensieve bedrijven garen spinnen bij het huidige monetair beleid. Dit kan allereerst worden tegengegaan door een zogenaamde ‘kantelaanpak’, maar vergt mogelijk ook verdergaande actie van de ECB.