Nieuwe mix van fiscaal-monetair beleid nodig voor herstel


Nieuw SFL rapport bespreekt Europees investeringsplan en de daarvoor benodigde intensievere samenwerking tussen overheden en monetaire beleidsmakers. Nieuwe vormen van samenwerking die hard nodig kunnen zijn voor economisch herstel na de coronacrisis.

Door het corona virus is een groot deel van de Europese economie op slot gegaan. Regeringen en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben ongekende maatregelen genomen om de structurele economische schade hiervan te beperken. En hoewel de duur van de corona crisis niet bekend is, is het duidelijk dat de economische impact desondanks aanzienlijk zal zijn en de weg terug omhoog lang en moeilijk.

Op 26 maart besloten de Europese regeringsleiders voorbereidingen te treffen voor een “een alomvattend herstelplan en ongekende investeringen” en de “groene transitie” daar een integraal onderdeel van te laten zijn. De Commissie, de Europese Raad en de ECB werken hiertoe aan een Routekaart en Actieplan (Europese Raad 2020).

Het afgelopen jaar hebben Rens van Tilburg en Aleksandar Simic van het Sustainable Finance Lab hier onderzoek naar gedaan. Zij spraken met centrale bankiers, beleidsmakers en academici over mogelijke beleidsreacties op wat toen nog ‘de volgende crisis’ heette. In hun rapport schetsen zij wat overheden en monetaire beleidsmakers in de eurozone nu gezamenlijk kunnen doen. ‘The New Unconventional’ beschrijft een Europese investeringsagenda die de economie een nieuwe impuls geeft en zo de schuldenlast kan verlagen, door de inflatie te verhogen en de productiviteit en groei te stimuleren. Hiermee kan ook de Europese Green Deal worden gefinancierd. Daartoe bespreekt het rapport nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden en monetaire beleidsmakers waarbij evenwel een duidelijk onderscheid tussen beide behouden blijft.

Voordat COVID-19 toesloeg was een dergelijk beleid mogelijk nodig om de vicieuze cirkel van economische divergentie en politieke spanningen in de eurozone te doorbreken. Het zal nog meer nodig zijn wanneer Europa in de, hopelijk nabije, toekomst weer gezond is en weer aan het werk gaat.