Nederlandse bijdrage aan het UNEP Inquiry


Hierbij presenteert SFL de Nederlandse bijdrage aan het rapport van de UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System. De UNEP Inquiry is geïnitieerd door het United Nations Environment Programme (UNEP) om de transitie naar een groene economie te versnellen door ons financiële systeem beter te laten aansluiten op een veerkrachtige en op lange-termijn succesvolle reële economie. De UNEP Inquiry is bedoeld om dit te ondersteunen door het wereldwijd identificeren van best practices, het verkennen van beleid omtrent financiële markten en innovatie in regelgeving. In samenwerking met de Nederlandse financiële sector is hun rol, en die van beleidsmakers en toezichthouders verkend in de transitie naar een duurzame, veerkrachtige economie.