Kabinetsreactie SFL-rapport ‘Werk in Uitvoering’


Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet een reactie gegeven op het SFL-rapport ‘Werk in Uitvoering’ dat in juni verscheen en onze visie geeft op de financiële sector, 10 jaar na het begin van de crisis. Het kabinet wijst daarin op voorgenomen beleid dat in lijn ligt met de SFL-aanbevelingen.

Allereerst refereert het aan meer proportionaliteit in het toezicht, zodat het makkelijker wordt voor kleinere, innovatieve instellingen om actief te zijn op de Nederlandse markt. Daarnaast wijst het kabinet op het toekennen van een minder centrale rol aan ‘de dagkoersen’ bij de dekkingsgraden voor pensioenfondsen: “Het kabinet heeft de wens om het pensioenstelsel te hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen (gecombineerd met het behoud van collectieve risicodeling). Bij persoonlijk pensioenvermogen kan het beleggingsbeleid meer worden afgestemd op het risicoprofiel van de individuele deelnemer; meer risico voor jongere deelnemers en meer zekerheid voor oudere deelnemers”

Het kabinet gaat niet in op de belangrijkste reden waarom SFL aanbeveelt om een veilige plek voor spaargeld en een publiek verankerd betalingssysteem te creëren, namelijk het verminderen van het too big to fail probleem waardoor banken gered moeten worden.
Nu kan bij een bankfaillissement een groot deel van het land plots niet meer bij hun betaalrekening. Door het betalingssysteem los van banken te organiseren wordt dit voorkomen en kunnen banken zelf opdraaien voor de risico’s die ze nemen.
Een mogelijke vorm voor zo’n publiek geborgde veilige plek voor spaargeld en betalingssysteem is de centrale bank, in de vorm van digitale cash (central bank digital currency). Zie hier voor een (video)verslag van een recente bijeenkomst met DNB en AFM hierover.