Financiële sector en natuurlijk kapitaal


Kan de financiële sector een rol spelen bij het behoud van ons natuurlijk kapitaal? Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving hebben Rens van Tilburg en Elisa Achterberg op die vraag gestudeerd. Het antwoord is ‘ja’. Maar dat betekent niet dat de overheid achterover kan leunen. Overheid en financiële sector vullen elkaar aan en kunnen elkaars acties versterken. Zie hier voor het rapport ‘The financial sector as a new agent of change; the case of natural capital accounting and reporting’.