Klaas van Egmond


Klaas van Egmond is hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. Tevens is hij verbonden aan het Utrecht Sustainability Institute. Hij is tevens adviseur van de Triodos Bank.

Samen met collega Herman Wijffels is hij initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab en van 2012 tot 2016 was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Daarnaast vervult hij verschillende bestuursfuncties ondermeer als voorzitter van de Adviesraad van het KNMI en als bestuurslid van het NatuurCollege.

Relevante artikelen:

Website