Daling eigendom blokhouders


SFL-lid Dirk Schoenmaker is co-auteur van het rapport ‘Grote aandeelhouders in corporate governance‘, een achtergrondstudie voor de Monitoring Commissie Corporate Governance.

In de periode 2006-2016 is de eigendomsconcentratie afgenomen. Eigendom van blokhouders, aandeelhouders met een belang van 5% of meer, daalde van 34,6% naar 24,1%. Het rapport concludeert dat deze verminderde concentratie het potentieel voor langetermijngeoriënteerde aandeelhouders negatief kan beïnvloeden.

Schoenmaker adviseert om langetermijnbeleggers te stimuleren via loyaliteitsaandelen, die een extra beloning aan aandeelhouders bieden als ze hun aandelen langer vasthouden, financiële professionals te onderwijzen over nieuwe beleggingsovertuigingen, waaronder ESG-factoren en langetermijndenken. De prudentiële toezichthouder moet vermijden dat institutionele beleggers worden aangemoedigd om de marktbenchmark te volgen en actieve langetermijnportfoliostrategieën mogelijk maken.