Targeting a sustainable recovery with green TLTROs


Dit rapport van Positive Money Europe en het Sustainable Finance Lab legt uit hoe de Europese Centrale Bank (ECB) private banken kan aansporen meer geld uit te lenen voor groene investeringen. Als de ECB hun TLTROs programma zou aanpassen, zouden groene leningen voor het midden- en klein bedrijf en huishoudens veel gunstiger worden.

In dit rapport, geschreven door Jens van ´t Klooster en Rens van Tilburg, wordt betoogt dat TLTROs specifieke leningen van de ECB aan private banken met gunstige voorwaarden kunnen worden, mits die private bank het geld uitleent aan specifieke sectoren. De ECB stelt hierbij het rentepercentage vast op basis van hoeveel groene leningen een private bank heeft uit staan. Zodoende kunnen private banken gratis of zelfs tegen een negatieve rente geld lenen van de ECB, zodra ze dit geld benutten voor klimaatherstel.

Dit rapport geeft dus inzicht in hoe je nu, tijdens covid-19, zowel het bedrijfsleven alsmede een groen herstel kan verwezenlijken. Of zoals Dirk Schoenmaker, professor Banking and Finance aan de Erasmus Universiteit en tevens SFL-lid, benoemt in het voorwoord van dit rapport:

“Why finance a business-as-usual approach first and only later phase out the climate negative part of this business out, while stimulating the green part? You may as well start by stimulating the green part first.”

Rens van Tilburg beargumenteert verder waarom het cruciaal is dat TLTROs vergroend worden:

“The TLTRO is the ECB’s ‘bazooka no one knows about’. It is massive and has a big impact on the economy. But TLTROs currently risk exacerbating unsustainable trends in bank lending, leading to more stranded-assets and intensifying climate change. This is why greening the TLTRO is crucial for the ECB to act in line with the political priorities outlined in the Next Generation EU-Recovery package and the Green Deal.”

Het volledige rapport is hieronder te downloaden.