Schuld als een gedeelde verantwoordelijkheid: een hedendaagse uitwerking van het jubilee


Door Arjo Klamer, Dirk Bezemer, Vera Lubbersen, Michael Milo, Irene van Staveren, Thomas Steiner en anderen.

Dit Position Paper is geschreven in het kader van het driejarig programma Finance and the Common Good
(2019-2021) van Socires en het Sustainable Finance Lab.

Schulden zijn van oudsher moreel. Dat wil zeggen dat ze beladen zijn met waarden en normen. Het hebben van schuld is al een waardeoordeel. Het creëren van schuld schept verantwoordelijkheid. De vraag is: klopt
het hoe we tegenwoordig omgaan met schuld? Zijn schulden en de relaties die ze impliceren toe aan een herwaardering?

Huishoudens, bedrijven en overheden gaan schulden aan om activiteiten en investeringen te financieren. Zolang de activiteiten die worden gefinancierd met schuld productief zijn en zolang daardoor inkomens
toenemen, dragen de schulden bij aan de ontwikkeling van de samenleving en kunnen de schulden met dit nieuw gegenereerde inkomen worden terugbetaald. Zodra algemene trends negatief worden, zoals nu tijdens
de coronacrisis, kunnen schulden een loden last worden die mensen, bedrijven, organisaties en landen de diepte in trekken. De vraag is wie de verantwoordelijkheid neemt in dat geval.

Bijgevoegd het volledige document en de samenvatting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.