Rapport Circulaire Bouw


Binnen de Community of Practice ‘Circulaire Bouw‘ is de afgelopen maanden gekeken naar belangrijke hervormingen van de huidige waarderings- en financieringsmethoden om de circulaire bouw te kunnen stimuleren.

Het rapport ‘Building Value‘ toont het radicale potentieel in de gebouwde omgeving om de circulaire economie te versnellen. De industrie heroverweegt hoe de waarde van gebouwen te berekenen en hoe deze te financieren.
Een alternatieve route is in kaart gebracht uit een casestudy van het project Fridtjof Nansenhof in Amsterdam, dat in 2020 herontwikkeld moet worden.

Het rapport is hier te downloaden.

De vijf belangrijkste aandachtspunten uit het rapport zijn:

1. Circulaire Bouw is afhankelijk van de ontwikkeling van een markt voor gebruikte elementen, producten en materialen.
2. Het ontsluiten van het potentieel van Circulaire Bouw vereist nieuwe waarderingsmethoden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen grond en gebouwen die het gebouw zien als zes afzonderlijke lagen, elk met een eigen levensduur.
3. Circulaire Bouw kan succesvol worden gefinancierd wanneer risico’s en toekomstmogelijkheden in balans zijn. Dit kan worden ondersteund door gedetailleerde financiële modellering.
4. Sociale woningcorporaties zijn bij uitstek geschikt om circulaire economische bedrijfsmodellen in te voeren, aangezien beide de voorkeur geven aan inclusieve waarde op lange termijn boven louter financiële winst.
5. Samenwerking en transparantie ondersteunen de creatie van synergieën tussen verschillende expertisedomeinen (zakelijk, technisch, juridisch, financieel) die nodig zijn om de uitdagingen van circulaire bedrijfsmodellen voor de bouw aan te gaan.