Publicatie over groene en sociale werkgelegenheid en enquête rondom begrotingsbeleid


Vandaag hebben Our New Economy (ONE) samen met het SFL een rapport gepubliceerd met een overzicht aan investeringen die op de korte termijn het meest opleveren in termen van werkgelegenheid en die tevens bijdragen aan de duurzaamheidstransitie en sociale gelijkheid.

Tevens worden de resultaten van een enquête over het huidige begrotingsbeleid, ingevuld door 364 economen, gepubliceerd door ONE, SFL en Economische Statistische Berichten (ESB).

Het rapport laat zien dat op de korte termijn het beste geïnvesteerd kan worden in een omscholingsprogramma richting groene banen, openbaar vervoer, groen in de stad en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en fietsinfrastructuur.

De resultaten van de enquête geven aan dat er brede steun is voor het huidige steunprogramma. De economen zien hiervoor nog genoeg budgettaire ruimte. Twee derde denkt dat de overheidsschuld zelfs probleemloos verdubbelt kan worden. Wel vindt men dat er ook geïnvesteerd moet worden in nieuwe werkgelegenheid. Hierbij is er de voorkeur voor banen die de verduurzaming versnellen en de sociale gelijkheid doet toenemen.

Het volledige artikel omtrent de enquête is via de ESB te vinden. Het volledige rapport is hieronder te downloaden.