Mark Sanders


Mark Sanders is universitair hoofddocent internationale macro-economie aan de Utrecht University School of EconomicsĀ en is als onderzoeker verbonden aan het Max Planck Instituut voor Economie in Jena, Duitsland. Hij doceert een breed pakket aan vakken op bachelor- en masterniveau en publiceerde een proefschrift over de effecten van technologische ontwikkeling op de vraag naar geschoolde arbeid en diverse artikelen over de rol van ondernemerschap in het innovatieproces.

Zijn onderzoek richt zich op innovatie, ondernemerschap en economische groei, met meer recent een bijzondere focus op de rol van ondernemerschap in de transitie naar duurzaamheid.

Twitter | LinkedIn | Website | Publicaties