Dirk Bezemer


Dirk Bezemer is universitair hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde in Wageningen en promoveerde aan de UvA (2001). Hij won een EU beurs om twee jaar post-doctoraal onderzoek aan Imperial College in Londen te gaan doen on en werkte daarna enkele jaren in de private sector en in overheidsdienst in het Verenigd Koninkrijk. Zijn onderzoeksgebieden zijn ontwikkelingseconomie en de rol van de financiële sector in de economie, waarvoor hij verschillende onderzoeksbeurzen won (2011,2012).
Bezemer publiceert zowel wetenschappelijk als voor een breder publiek (NRC Handelsblad, Volkskrant, Financial Times) en is actief als spreker en in beleidsadvies voor o.a. UNECA, UNCTAD, FMO, IMF en OECD.

PublicatiesWebsite (via RUG)