Dirk Bezemer


Dirk Bezemer is professor aan de Economie-faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde in Wageningen en promoveerde aan de UvA (2001). Hij won een EU beurs om twee jaar post-doctoraal onderzoek aan Imperial College in Londen te gaan doen on en werkte daarna enkele jaren in de private sector en in overheidsdienst in het Verenigd Koninkrijk. Zijn onderzoeksgebieden zijn ontwikkelingseconomie en de rol van de financiële sector in de economie, waarvoor hij verschillende onderzoeksbeurzen won (2011, 2012). Hij coördineert daarnaast de onderzoekswerkzaamheden voor Economics of Credit and Debt binnen het Institute for New Economic Thinking (RuG).
Bezemer publiceert zowel wetenschappelijk als voor een breder publiek (NRC Handelsblad, Volkskrant, Financial Times, Groene Amsterdammer) en is actief als spreker en in beleidsadvies voor o.a. UNECA, UNCTAD, FMO, IMF en OECD.

PublicatiesWebsite (via RUG)