Targeting a sustainable recovery with green TLTROs


Dit rapport van Positive Money Europe en het Sustainable Finance Lab legt uit hoe de Europese Centrale Bank (ECB) private banken kan aansporen meer geld uit te lenen voor groene investeringen. Als de ECB hun TLTROs programma zou aanpassen, zouden groene leningen voor het midden- en klein bedrijf en huishoudens veel gunstiger worden.

Lees verder →