Vertrek directeur Sustainable Finance Lab


SFL-directeur Rens van Tilburg heeft aangegeven na twaalf jaar zijn bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving te willen leveren vanuit een nieuwe positie. Rens zal daarom het directeurschap van het Sustainable Finance Lab (SFL) gaan overdragen. Hij blijft lid van SFL.  

Rens van Tilburg: “Het werk is nog even belangrijk en uitdagend, in het lab borrelt en bruist het als nooit tevoren. Maar na meer dan twaalf jaar is het voor mij persoonlijk tijd voor iets nieuws. Het waren opwindende jaren waarin ik met de SFL-leden, geweldige staf en velen in en rond de financiële sector heb mogen bijdragen aan sustainable finance in de breedste zin van het woord: van banken- en eurocrisis tot klimaat- en biodiversiteitsimpact en -risico. Ik dank iedereen voor deze samenwerking.”

Peter Blom, co-voorzitter van de stichting Sustainable Finance Lab: “Rens was als lid van het eerste uur en directeur van doorslaggevend belang bij de ontwikkeling van het Sustainable Finance Lab tot een internationaal bekende onafhankelijke denktank die vergezichten koppelt aan de politieke realiteit van vandaag met concrete adviezen en studies. SFL werkt samen met financiële instellingen, maar ook met centrale banken en multilaterale instellingen en speelt een cruciale rol in het (politieke) debat over de maatschappelijke rol van de financiële sector. Rens heeft met succes een professioneel bureau opgebouwd en van SFL een organisatie gemaakt met een sterk profiel die succesvol de verbinding legt tussen wetenschap en praktijk.”

Het bestuur van de stichting SFL start binnenkort met de werving van een nieuwe directeur. Rens blijft aan totdat zijn opvolger start en zal ergens in de eerste helft van 2024 afscheid nemen van SFL.