SFL-inbreng consultatie actualisatie corporate governance code


In een nieuwe Position Paper zet het Sustainable Finance Lab uiteen welke extra stappen er in het actualisatieproces voor de corporate governance code genomen zouden moeten worden.

De purpose van de onderneming definieert de langetermijnwaardecreatie en kan daarom geen optionele best practice zijn. Geef de meervoudige positieve maatschappelijke waardecreatie een eigenstandige plek naast de risicogerichte ESG-benadering. Zet in op wezenlijke stakeholderinclusie in plaats van vrijblijvende stakeholderconsultatie.

De volledige inbreng is te lezen via deze link.