Lu Zhang


Lu is werkzaam als wetenschappelijk medewerker Financiële Markten bij het Centraal Planbureau.

Lu behaalde haar PhD in Economie aan de Universiteit van Utrecht. Ze was visiting researcher bij de Bank of England en deed postdoctoraal onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en bij het Sustainable Finance Lab.

Ze is gespecialiseerd, en heeft gepubliceerd over, international finance, internationale handel, systeemveranderingen, groei en productiviteitsanalyses.

LinkedIn | CPB-publicaties

Overige publicaties: