Helen Toxopeus


Drs. Helen Toxopeus is onderzoeker aan het Sustainable Finance Lab en aan het Impact Centre Erasmus (Erasmus Universiteit Rotterdam). Binnen de Utrecht School of Economics is ze verbonden aan de onderzoeksgroep Strategie, Organisatie en Ondernemerschap. Ze werkt voor het EU project “NATURVATION”  en brengt de mogelijke financierings- en businessmodellen van ecologische stedelijke innovatie (“nature-based urban innovation”) in kaart.

Helen Toxopeus studeerde cum laude af in International Economics and Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte ze 4 ½ jaar bij ABN AMRO, eerst als strategie analist en later als innovatiemanager, waar ze in 2008 een duurzaam crowdfunding platform initieerde. Daarna schreef ze twee boeken over verduurzaming van het geldsysteem, i.s.m. de beweging Economy Transformers en de Social Trade Organisation (STRO). Sinds 2013 werkt ze aan haar proefschrift bij Prof. Harry Commandeur en Dr. Karen Maas (tevens SFL-lid) en is sinds 2015 ook supervisor bij de Goldschmeding Foundation.

Twitter | LinkedIn | Publicaties | Website