Friedemann Polzin


Dr. Friedemann Polzin is universitair docent aan het Sustainable Finance Lab en verbonden aan de onderzoeksgroep van strategie, organisatie en Ondernemerschap, Universiteit Utrecht School of Economics. Eerder werkte hij bij het Sustainable Business Institute (SBI) in het kader van het project Klimaatverandering, financiële markten en innovatie‘ en ‘OLPOMETS’ gesteund door het ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) in Duitsland.

Polzin behaalde een doctoraat in de bedrijfseconomie aan de Universiteit EBS voor Business en Recht, Strascheg Instituut voor Innovatie en Ondernemerschap (SIIE) en een MSc in Business Administration aan de Universiteit van Jena. Zijn onderzoeksinteresses omvatten financiering, duurzame innovatie, (sociaal) ondernemerschap, klimaatverandering en aanverwante onderwerpen zowel vanuit een theoretisch als praktisch perspectief.

Twitter | LinkedIn | Publicaties | Research Gate | Website