Dirk Bezemer


Dirk Bezemer is professor Economie van de Internationale Financiële Ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde in Wageningen en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam (2001). Zijn onderzoek richt zich op de invloed van financiële ontwikkeling op de groei, stabiliteit en ongelijkheid van de economie. Zijn onderzoek is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en hij werkte samen met onder andere de Bank of England, De Nederlandsche Bank en de WRR. Bezemer schrijft een economische column in De Groene Amsterdammer en draagt regelmatig bij aan het publieke debat over de rol van de financiële sector in de maatschappij.

PublicatiesWebsite (via RUG)