Clemens Kool


Clemens Kool is hoogleraar Financiering en Financiele Markten aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft breed gepubliceerd over de werking van het internationale bankwezen en internationale financiele markten. Sinds 1 maart 2015 is Clemens Kool de nieuwe onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Hij zal verbonden blijven aan Utrecht University School of Economics als deeltijd hoogleraar.