Aglaia Fischer


Aglaia Fischer werkt als projectmanager en onderzoeker bij Circle Economy en heeft daarnaast een positie als promovenda aan Wageningen UR. Haar expertise betreft de financiering van de circulaire economie. Aglaia is oud-medewerker van het Sustainable Finance Lab.

Een achtergrond in Urban Environmental Management – met een focus op circulaire economie – leidde tot het inzicht dat een gebrek aan investeringen in de circulaire economie resulteert in een langzame transitie. Inzicht in enerzijds de financiële realiteit van circulaire businessmodellen en anderzijds financiële producten en -beslismodellen kan een hefboom voor de versnelling naar een circulaire economie creëren.

Aglaia bekleedde functies bij ABN AMRO bank en pensioeninvesteerder PGGM, alvorens bij Circle Economie en het Sustainable Finance Lab aan de slag te gaan om een meer disruptieve rol te spelen in het ontwikkelen van de structuur en mentaliteit die nodig zijn om te investeren in de circulaire economie.

LinkedIn | Website