Strategieupdate Sustainable Finance Lab


De afgelopen tien jaar hebben leden van het SFL voor een duurzame financiële sector gepleit. Vaak samen met de sector, wetenschappers, de politiek, toezichthouders en maatschappelijke organisaties. De komende jaren zal het SFL zich richten op het thema ‘echte waarde’. Bedrijven en financiële instellingen moeten integrale waardecreatie als richtsnoer gaan nemen, om de transitie naar een duurzame samenleving te realiseren. Het SFL zal zich daarbij richten op de drie sturingswijzen van de samenleving: markt, gemeenschap en staat.

Download paper

Strategie-update Sustainable Finance Lab