Schuld als een gedeelde verantwoordelijkheid


Dit Position Paper werd geschreven in het kader van het driejarig programma Finance and the Common Good (2019-2021) van Socires en het Sustainable Finance Lab. Het begrip schuld wordt geanalyseerd en een hedendaagse uitwerking van het jubilee wordt gepresenteerd.

Download paper

20200601WOR-Schuld-als-een-gedeelde-verantwoordelijkheid.pdf