Samen sterker en sneller


SFL constateert een grote overlap tussen de opdracht van pensioenfondsbestuurders en het door het kabinet gevoerde beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat biedt volop mogelijkheden om een versterking en versnelling van het maatschappelijke verantwoord beleggen door pensioenfondsen de komende jaren te realiseren, met de noodzakelijke steun van de overheid.

Download paper

20160501WOR-Samen-sterker-en-sneller.pdf