Investeren in groene en sociale werkgelegenheid


Dit rapport bespreekt de rol van de overheid bij een economisch neergang, de ruimte die de Nederlandse overheid heeft om de economie nu te stimuleren alsook de manier waarop dit het beste kan gebeuren. Investeringen hiertoe kunnen op een zestal criteria worden beoordeeld.

Download paper

20200901WOR-Investeren-in-groene-en-sociale-werkgelegenheid.pdf