Financiele beleidsinterventies voor een circulaire economie


De Nederlandse overheid heeft zichzelf hiervoor ambitieuze doelen gesteld: een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het gebruik van nieuwe grondstoffen in 2030. Er zijn echter verschillende knelpunten die deze transitie afremmen en maken dat er minder financiering voor circulaire innovaties beschikbaar komt dan vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is. In deze notitie identificeren we mogelijk kansrijke rollen voor de Nederlandse overheid. Rollen, die momenteel niet, of slechts ten dele, worden vervuld.

Download paper

20180101POL-Financiele-beleidsinterventies-voor-een-circulaire-economie.pdf