De purpose van Nederlandse financiële instellingen


Bij vrijwel alle grote financiële instellingen is de afgelopen jaren een purpose gedefinieerd en zijn programma’s opgestart om deze handen en voeten te geven. Het is steeds meer een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Tegelijk is er nog weinig bekend over wat werkt en waarom. Om te zorgen dat purpose goed wordt opgepakt en omgezet in resultaten doet SFL een aantal concrete aanbevelingen.

Download paper

20201214POL - De purpose van Nederlandse financiële instellingen