Consultatie systeemrelevantiebuffer


Dit position paper is geschreven als inbreng voor de consultatie van het Ministerie van Financiën over de systeemrelevantiebuffer. De ondertekenaars zijn allen lid van het Sustainable Finance Lab, een netwerk van wetenschappers en experts die zich inzetten voor een duurzame en stabiele financiële sector

Download paper

20121018POS-Consultatie-systeemrelevantiebuffer.pdf